Asukkaalle

Tietoa vuokra-asukkaille

Tarjoamme kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja keravalaisille, Keravalle muuttaville opiskelijoille tai töihin tuleville.

Pyrimme parhaamme mukaan pitämään kiinteistöt ja asunnot viihtyisinä, jotta asukkaat kokisivat asunnot omiksi kodeikseen.

Vuokra-asumisen etuja

Kohtuuhintaista

Vuokra-asuminen sopii hyvin sellaiselle asukkaalle, joka haluaa vapautta käyttää varojaan muuhun kuin asumiskustannuksiin. Vuokralla asuminen antaa myös mahdollisuuksia.

Asumiskustannukset on helpompi ennustaa, kun asuntolainan koron muutokset tai yllättävät korjaustöiden kulut eivät pääse yllättämään.

Siirry kiinteistökohtaiselle sivulle

Huoletonta

Monille iso plussa vuokralla asumisessa on huolettomuus. Kodinkoneiden korjaus ja isot remontit eivät ole omalla vastuulla, vaan niistä huolehtii vuokranantaja. Vuokralainen voi myös helposti luopua ison remontin vaativasta asunnosta, kun taas omistajan voi olla hankala saada remonttikohdetta myytyä.

Pelastussuunnitelma

Asuinrakennuksiin on laadittu pelastussuunnitelma. Suunnitelma sisältää rakennuksen riskien arvioinnin, rakennuksen perustietokuvauksen, kuvauksen turvateknisistä järjestelyistä, yhteystiedot sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteisiin. Pelastussuunnitelman tarkoitus on herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaaratekijät ja auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot.

On tärkeää, että jokainen meistä osaa toimia tehokkaasti onnettomuustilanteessa ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Jokaisen asukkaan tulee tutustua kotikiinteistönsä pelastussuunnitelmaan.

Järjestyssäännöt

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa noudatetaan järjestyslakia sekä muiden lakien ja asetusten lisäksi talon järjestyssääntöjä. Allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen asukas sitoutuu noudattamaan näitä järjestyssääntöjä ja selostamaan niiden sisällön myös muille perheenjäsenilleen.

Nikkarinkruunun asukaslehti

Vuosittain julkaistavassa asukaslehdessämme jaamme asumisen vinkkejä asiakkaillemme, kerromme tärkeistä tapahtumista ja tiedotamme ajankohtaisista uutisista.

Asumisneuvonta

Nikkarinkruunun asukkailla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa asumiseen ja erityisesti vuokranmaksuun liittyvissä asioissa. 

Asumisen tai vuokranmaksun ongelmatilanteissa on tärkeää ottaa yhteyttä asumisneuvojaan mahdollisimman pian.

virpi.vihanta@kerava.fi / puh. 040 318 4472

tara.ketonen@kerava.fi / puh. 040 318 2696

Parhaiten saat yhteyden sähköpostitse tai soittamalla. Asumisneuvojilla on käytössä myös Whatsapp. Voit myös pyytää tapaamista tai kotikäyntiä, jotka sovitaan aina erikseen.

Huoneiston irtisanominen

Asunto tulee aina irtisanoa kirjallisesti. Irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi (eli vuokranmaksukausi). Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen tehdään. Esim. jos irtisanomispäivä on 25.2. on vuokravastuu 31.03. asti.

Irtisanominen tehdään irtisanomisilmoitus –lomaketta käyttäen ja omakätisesti allekirjoittaen. Voit tulostaa linkistä lomakkeen. Allekirjoitus tarvitaan jokaiselta vuokrasopimuksen allekirjoittaneelta osapuolelta.

Muistathan lisätä irtisanomiseen voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumerosi, josta olet tarvittaessa tavoitettavissa. Hyväksymme irtisanomisilmoituksen lähetyksen sähköpostilla ainoastaan, jos se lähetetään meille meillä tiedossa olevasta sähköpostiosoitteesta. 

Irtisanomisilmoitus voidaan toimittaa myös Nikkarinkruunun toimistoon.