Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu on Keravan kaupungin omistama vuokratalo-yhtiö. Toimintamme on alkanut jo vuonna 1992. Hallinnoimme 52 kiinteistöä, joissa on yli 1.600 asuntoa.

Tarjoamme vuokra-asuntoja keravalaisille, Keravalle muuttaville opiskelijoille tai töihin tuleville. Asukasvalinnassa noudatamme ARA:n ohjeistamia valintakriteerejä. 

Pyrimme parhaamme mukaan pitämään kiinteistöt ja asunnot viihtyisinä, jotta asukkaat kokisivat asunnot omiksi kodeikseen.

Käytämme vuositasolla useita miljoonia kiinteistöjen peruskorjaushankkeisiin, lisäksi teemme vuosittain keskimäärin noin 35 korkotuettua ARA-vuokra-asuntoa uudistuotantona.

Tavoitteitamme ovat asumisviihtyvyyden lisäksi kiinteistöjen energiatehokkuus, toimivuus ja kunnossapito.

Koteja jo 30 vuotta!

Kaupungin omistamana yhtiönä voimme tarjota asukkaillemme turvatun ja kohtuuhintaisen asunnon koko asumisen elinkaaren ajaksi.

Tavoitteemme ei ole tuottaa voittoa. Yhtiön liikevaihto koostuu vuokratuloista ja käyttökorvauksista. Asuntoja ja kiinteistöjä ylläpidetään, huolletaan ja kunnostetaan asukkaiden maksamilla vuokrilla.

Toiminnassamme huomioimme niin asiakkaat, toimintamme laadun, taloudellisuuden, omistajan ja ennen kaikkea pyrimme pitämään kiinteistömme mahdollisimman hyvässä kunnossa ja näin ollen lisäämään asumisviihtyvyyttä.

Asuntojen kunnosta pidetään hyvää huolta ja asunnot tarkastetaan asukkaan vaihtuessa ja määräajoin sekä kunnostetaan tarpeen mukaan. Asuntojen kunnostuksen ohella panostamme voimakkaasti kiinteistöjen energiansäästö- ja muuhun korjaustoimintaan energiakustannusten nousun minimoimiseksi ja asumisviihtyvyyden parantamiseksi.

ARVOT

Arvot ovat toimintamme kivijalka. Palvelu ja asiakas on keskiössä. Haluamme palvella asiakkaitamme ja tarjota asiakkaillemme erinomaisen palvelukokemuksen. Kysymme, kuuntelemme ja ymmärrämme asiakasta ja huomioimme asiakasnäkökulman päätöksissämme myös niin, että yhteistyökumppanimme sitoutuvat arvoihimme. Arvot auttavat meitä löytämään parhaat keinot tavoitteidemme saavuttamiseksi.

TOIMINTAMME KULMAKIVET

Toimintaamme niin sisäisesti kuin sidosryhmäyhteistyössä ohjaavat toimintamme kulmakivet.

Asiakaskeskeisyys ja kumppanuusyhteistyö

Tuemme yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä luontevalla asiakas- ja kumppanuusyhteistyöllä sekä aktiivisella verkostoitumisella.

Tarjoamme asiakkaillemme parhaan asiakaskokemuksen. Luomme kilpailukykyä ja kannattavuutta toimialan parhailla toimintamalleilla.

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Osaajat ovat ytimemme. Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin tehostamiseen ja jatkuvaan ylläpitoon ja kehittämiseen. Haluamme jatkuvasti tehdä asiat paremmin, saada aikaan tuloksia ja saavuttaa tavoitteemme.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Seuraamme aikaamme!
Uskallamme etsiä uusia oivalluksia ja parhaita käytäntöjä haastamalla vanhat toimintatavat. Haluamme olla edelläkävijä myös uusien teknologioiden hyödyntämisessä.

Kehitämme ja huomioimme ympäristöystävällisen rakentamisen periaatteet toiminnassamme.

Elinvoimaisuus

Suhtaudumme muutokseen ennakkoluulottomasti. Uskallamme etsiä uusia oivalluksia ja parhaita käytäntöjä haastamalla vanhat toimintatavat.

Toiminnallamme vaikutamme siihen, että Kerava on pääkaupunkiseudun kiinnostavin muuttokohde.

Visio

Paras asumisen vuokranantaja Keravalla!

Nikkarinkruunussa kodit ovat hyväkuntoisia, laadukkaita ja viihtyisiä ja niiden ympäristön siisteydestä ja sosiaalisesta toimivuudesta on huolehdittu. Olemme yhteistyössä rakentamassa vireää ja elinvoimaista asuinkuntaa yhdessä keravalaisten ja omistajamme Keravan kaupungin kanssa.

Toiminta-ajatus

Tarjoamme keravalaisille ja tänne muuttaville ihmisille kilpailukykyisiä, kohtuuhintaisia, turvallisia ja laadukkaita koteja.