Asuntohakemus

Ohjeet

Tulosta asuntohakemuslomake ja toimita Kiinteistö Oy Nikkarinkruunulle tai siirry sähköiseen hakemukseen.

Asukasvalinnat Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun vuokra-asuntoihin suoritetaan ARA:n asukasvalintaohjeiden perusteella tarveharkinnan mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä.

Suurimmassa osassa kohteistamme on voimassa ARA:n varallisuusrajat. Näihin asuntoihin on valtioneuvoston vahvistamat varallisuusrajat. Mikäli hakijan varallisuus ylittää annetut rajat, ei hänelle voida myöntää asuntoa.

HUOM! Liitteet toimitetaan vasta asunnon myöntämisen yhteydessä!

HenkilölukuVarallisuusraja
160 500 €
277 000 €
399 000 €
4121 000 €

Kun hakijaruokakunnan henkilöluku on viisi tai enemmän, lasketaan varallisuusraja lisäämällä 5.500 € per henkilö 4 hengen talouden varallisuusrajaan.

Varallisuus = käypä arvo – varallisuuteen kohdistuvat velat

Sisäinen vaihtohakemus

Tulosta asuntohakemuslomake ja toimita Kiinteistö Oy Nikkarinkruunulle tai siirry sähköiseen hakemukseen.

Vaihtohakemuksen voit jättää, kun olet asunut nykyisessä Nikkarinkruunun asunnossasi vähintään vuoden yhtäjaksoisesti. Nykyisen asunnon vuokrien tulee olla ajan tasalla ja nykyisessä asunnossa tehdään ennakkotarkastus Nikkarinkruunun toimesta ennen uuden asunnon tarjoamista.

Asukasvalinnat Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun vuokra-asuntoihin suoritetaan ARA:n asukasvalintaohjeiden perusteella tarveharkinnan mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. 

Huom.

Täytä hakemus huolellisesti, puutteellisia hakemuksia emme valitettavasti voi käsitellä.

Luottotiedot tarkistetaan kaikilta täysi-ikäisiltä asunnonhakijoilta. Luottotietomerkinnät eivät ole suora este asunnonsaannille. Hakijan hoitamaton vuokravelka meille tai aiemmalle vuokranantajalle kuitenkin käytännössä estää asunnon tarjoamisen.

Hakemus on voimassa kolme (3) kuukautta, jonka jälkeen voit aktivoida sen uudelleen joko soittamalla toimistoomme tai sähköpostitse (nikkarinkruunu@kerava.fi).

Muistathan ilmoittaa meille, jos saat hakemuksen voimassaoloaikana muualta asunnon.

Ilmoitathan asuntohakemuksen jättämisen jälkeen kaikki muutokset (osoite, vero, palkka, päiväraha, avio-/avoerot ym.).täysi-ikäisiltä 

Vakuus

Asuntoihin toimitetaan vakuus, joka on 1-3 kuukauden vuokran suuruinen. Vuokravakuus voi olla rahavakuus tai vaihtoehtoisesti Kelan/sosiaalitoimen antama maksusitoumus. Rahavakuudelle ei makseta korkoa.

Vakuusraha palautetaan vuokralaiselle vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen, mikäli vuokrat on sopimuksen mukaisesti maksettu, eikä vuokralainen ole vahingoittanut tahallisesti tai laiminlyönnillään eikä muulla huolimattomuudella huoneistoa (AHVL 25§)

Liitteet

HUOM! Liitteet tulee lähettää vasta asunnon myöntämisen yhteydessä!

1. Viimeisin esitäytetty veroilmoitus, erittelyosa 

 • viimeisin esitäytetty veroilmoitus kaikilta hakemuksessa olevilta yli 18-vuotiailta

2. Selvitys kuukausituloista

 • ei tuloja: päätös toimeentulotuesta
 • työtön: KELA:lta tai liitosta todistus päivärahan määrästä (päätös tai viimeinen maksulappu)
 • työssäkäyvä: palkkatodistus
 • paikkakunnalle muuttava: todistus tulevalta työnantajalta työn alkamisesta ja palkasta
 • eläkeläinen: viimeiset päätökset kaikista maksettavista eläkkeistä
 • opiskelija: kaikilta hakemuksessa olevilta yli 18-v. opiskelutodistus, josta ilmenee arvioitu valmistumisaika
 • liikkeen- tai ammatinharjoittaja: viimeisin tilinpäätös ja yrittäjän tuloselvityslomake
 • äitiyslomalla, hoitovapaalla, opinto- tai virkavapaalla oleva: selvitys tuloista ennen työstä pois jäämistä
 • armeijassa oleva: palvelustodistus

3. Todistus tuloista tehtävistä vähennyksistä

 • valtion takaamien opintolainojen määrästä
 • maksettavasta lapsen elatusavusta

4. Varallisuus, jos joku muuttajista omistaa kokonaan tai osaksi asunnon tai kiinteistön tai muuta varallisuutta

 • myyntitodistus omaisuuden todennäköisestä luovutushinnasta
  myyntiarvion voi pyytää isännöitsijältä, kiinteistövälittäjältä tai rakennustarkastajalta
  kopio luovutuskirjasta, jos kiinteistö, asunto tai muu omaisuus on luovutettu
  velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista

5. Muut mahdolliset liitteet

 • raskaustodistus
 • avioeropäätös/todistus eron vireillä olosta
 • irtisanominen/häätöpäätös/määräaikainen vuokrasopimus
 • terveystarkastajan lausunto/purkupäätös
 • lääkärintodistus, jos terveydellisillä olosuhteilla vaikutus asunnon tarpeeseen