Asuntohakemus

Ohjeet

Tulosta asuntohakemuslomake ja toimita Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun toimistoon tai siirry sähköiseen hakemukseen

Tutustu ennen hakemuksen täyttöä rekisteri- ja tietosuojaselosteeseemme.

Asukasvalinnat Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun vuokra-asuntoihin suoritetaan ao. lakien ja valtioneuvoston päätösten mukaisesti. Suurin osa asunnoistamme on ARA-asuntoja, joten etusijalle asetetaan eniten asunnontarpeessa olevat hakijat. Näihin asuntoihin on valtioneuvoston vahvistamat varallisuusrajat, mikäli hakija ei mahdu varallisuusrajoihin, ei hänelle voida myöntää asuntoa.

HenkilölukuVarallisuusraja
160 500 €
277 000 €
399 000 €
4121 000 €

Hakijatalouden koon kasvaessa varallisuusrajaa korotetaan 5 500 € henkilöä kohden.

Varallisuus = käypä arvo – varallisuuteen kohdistuvat velat

Tarkennus

Kun hakijaruokakunnan henkilöluku on viisi tai enemmän, lasketaan asunnonkokonaishinta kuten 4 hakijan tapauksessa, lisäämällä siihen 5.000 € per henkilö

Liitteet

HUOM! Liitteet tulee toimittaa vasta asunnon myöntämisen yhteydessä!

1. Verotustodistus, erittelyosa – verotuspäätös

 • viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa kaikilta hakemuksessa olevilta yli 18-vuotiailta

2. Selvitys kuukausituloista

 • ei tuloja: päätös toimeentulotuesta
 • työtön: KELA:lta tai liitosta todistus päivärahan määrästä (päätös tai viimeinen maksulappu)
 • työssäkäyvä: palkkatodistus
 • paikkakunnalle muuttava: todistus tulevalta työnantajalta työn alkamisesta ja palkasta
 • eläkeläinen: viimeiset päätökset kaikista maksettavista eläkkeistä
 • opiskelija: kaikilta hakemuksessa olevilta yli 18-v. opiskelutodistus, josta ilmenee arvioitu valmistumisaika
 • liikkeen- tai ammatinharjoittaja: viimeisin tilinpäätös ja yrittäjän tuloselvityslomake
  äitiyslomalla, hoitovapaalla, opinto- tai
 • virkavapaalla oleva: selvitys tuloista ennen työstä pois jäämistä
 • armeijassa oleva: palvelustodistus

3. Todistus tuloista tehtävistä vähennyksistä

 • valtion takaamien opintolainojen määrästä
 • maksettavasta lapsen elatusavusta

4. Varallisuus, jos joku muuttajista omistaa kokonaan tai osaksi asunnon tai kiinteistön tai muuta varallisuutta

 • myyntitodistus omaisuuden todennäköisestä luovutushinnasta
  myyntiarvion voi pyytää isännöitsijältä, kiinteistövälittäjältä tai rakennustarkastajalta
  kopio luovutuskirjasta, jos kiinteistö, asunto tai muu omaisuus on luovutettu
  velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista

5. Muut mahdolliset liitteet

 • raskaustodistus
 • avioeropäätös/todistus eron vireillä olosta
 • irtisanominen/häätöpäätös/määräaikainen vuokrasopimus
 • terveystarkastajan lausunto/purkupäätös
 • lääkärintodistus, jos terveydellisillä olosuhteilla vaikutus asunnon tarpeeseen

Huom.

Täytä hakemus huolellisesti, puutteellisia hakemuksia emme valitettavasti voi käsitellä.

Luottotiedot tarkistetaan kaikilta asunnonhakijoilta. Luottotietomerkinnät eivät ole suora este asunnonsaannille.

Hakemus on voimassa kolme (3) kuukautta, jonka jälkeen voit aktivoida sen uudelleen joko soittamalla toimistoomme tai sähköpostitse (nikkarinkruunu@kerava.fi).​

Muistathan ​ilmoittaa meille, jos saat hakemuksen voimassaoloaikana muualta asunnon.

Ilmoitathan asuntohakemuksen jättämisen jälkeen kaikki muutokset (osoite, vero, palkka, päiväraha, avio-/avoerot ym.).

Vakuus

Asunnoissa on käytössä vakuusmaksu, joka on 1-3 kuukauden vuokran suuruinen.

Vakuusmaksu palautetaan vuokralaiselle vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen, mikäli vuokrat on sopimuksen mukaisesti maksettu, eikä vuokralaisen ole vahingoittanut tahallisesti tai laiminlyönnillään eikä muulla huolimattomuudella huoneistoa (AHVL 25§)