Järjestyssäännöt

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa noudatetaan järjestyslakia sekä muiden lakien ja asetusten lisäksi talon järjestyssääntöjä.

Allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen asukas sitoutuu noudattamaan näitä järjestyssääntöjä ja selostamaan niiden sisällön myös muille perheenjäsenille. Asukkaiden on huolehdittava, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Järjestyssääntöjen toistuva rikkominen antaa vuokranantajalle oikeuden purkaa vuokrasopimuksen.

Rakenteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien raapimisesta ym. vastaavasta peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus. Ilmoita välittömästi ilkivallasta tai järjestyshäiriöistä poliisille/isännöitsijälle. 

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Paloherkkien ja vaarallisten aineiden säilyttäminen yhteisissä tiloissa on kielletty. Auton renkaat (yksi sarja) voi säilyttää varastokomerossa. Porrashuoneissa ja kellarikäytävillä ei saa säilyttää mitään.

Värjäävien aineiden käyttö pesulassa ja saunassa on kielletty. Lasipulloja ei saa viedä pesu- ja löylyhuoneisiin. Mattojen pesu talopesulan tavallisissa koneissa on kielletty.

Yhteiset tilat ja piha-alueet

Ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21.00–06.00, pl. asuinkerrostalot, joissa ovikoodit. Yhteisten tilojen ulko-ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.

Yhteisten tilojen käytössä on huomioitava seuraavaa:

 • alkoholin häiriötä aiheuttava nauttiminen yhteisissä tiloissa ja piha-alueilla on kielletty
 • turha oleskelu ja leikkiminen yhteisissä tiloissa on kielletty
 • tavaraa saa säilyttää vain tähän tarkoitukseen varatuissa varastotiloissa
 • vaaraa tai muuta haittaa aiheuttavia aineita tai esineitä ei saa säilyttää yhteisissä tiloissa
 • kulkutiet tulee pitää vapaina (Pelastuslaki 13.6.2003/468)
 • urheiluvälinesuojissa saa säilyttää ainoastaan talon asukkaiden urheiluvälineitä ja lastenvaunuja,  sähköpyöriä tai -mopoja ei saa ladata yhteisissä tiloissa. Mopoja ja moottoripyöriä ei saa säilyttää yhteisissä tiloissa.
 • sellaiset välineet, joita ei enää käytetä, on poistettava suojista välittömästi
 • saunatiloissa on noudatettava niissä olevia ohjeita ja määräyksiä
 • tiloista poistuttaessa on valot sammutettava
 • ajoneuvoilla ei ajeta tarpeettomasti piha-alueella
 • asetettuja liikennemerkkejä on noudatettava
 • piha-alueella ei säilytetä tavaraa
 • nurmikoita ja istutuksia ei vahingoiteta
 • lintuja, oravia ym. eläimiä ei ruokita parvekkeilta ja piha-alueilla.
 • Yhteiselle piha-alueelle ei saa pystyttää trampoliinia.

Muutoin noudatetaan kunnan ympäristöviraston antamia ohjeita.

Hissit on tarkoitettu henkilökuljetuksiin. Hissien käyttöohjeita on noudatettava.

Porraskäytävät

Porras- ja muiden käytävien siisteyden ja viihtyisyyden kannalta on välttämätöntä:

 • että yhteisissä tiloissa noudatetaan yleistä siisteyttä ja järjestystä
 • että portaissa liikutaan ja asuntojen ulko-ovet suljetaan meluttomasti
 • ettei käytäviä vahingoiteta tai roskata.
 • ettei huoneistoja tuuleteta porraskäytäviin
 • ettei yhteisissä tiloissa tupakoida

Parvekkeet

Parvekkeen haltijan on huolehdittava:

 • että parveke pysyy siistinä ja lumi poistetaan talvisin
 • ettei parvekkeella pölytetä vuodevaatteita tai mattoja
 • ettei parvekkeella valmisteta lämmintä ruokaa eikä grillata tai savusteta
 • ettei parvekkeita pestä juoksevalla vedellä
 • että kukka-astiat laitetaan reunan sisäpuolelle

Jätteet

Lajittele jätteet niille varattuihin paikkoihin. Huonekalut ja muut vastaavat eivät kuulu jätepaikalle, vaan jokaisen tulee viedä ne esim. sorttiasemalle tai kierrätykseen.

Tomutus on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla arkipäivisin klo 08.00-21.00. Tomutus on kielletty sunnuntaisin ja juhlapyhinä. Parvekkeilla ei saa tomuttaa mattoja.

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain tarkoitukseen varatuilla paikoilla pysäköintilupatunnuksin varustettuna. Autopaikan ja pysäköintilupatunnuksen saa vuokranantajalta.

Ilman pysäköintilupatunnusta pysäköidyn ajoneuvon haltija/omistaja voi saada yksityisoikeudellisen valvontamaksun. Rekisteristeristä poistettuja autoja ei saa pitää pysäköintipaikalla.

Mopojen ja moottoripyörien säilytys ulkoiluvälinevarastoissa on kielletty.

Asunto- tai perävaunujen säilytys taloyhtiön alueella ei ole sallittua ilman lupaa.

Vieraspysäköintipaikat on tarkoitettu vain vierailijoiden tilapäiseen pysäköintiin.

Moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuneuvojen pesu parkkialueella on kielletty.

Polkupyörät säilytetään niille varatuissa paikoissa, joko telineissä tai varastoissa.

Lämpöpistokekotelot on pidettävä aina lukittuina ja johtoja ei saa jättää roikkumaan.

Lemmikkieläimet

Pidä koirat ja kissat kytkettyinä porrashuoneissa ja piha-alueella.

Korjaa pois lemmikkisi jätökset.

Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Huolehdi, ettei lemmikkisi toistuvalla haukunnalla, maukumisella yms. äänillä häiritse talon asukkaita.

Lemmikkieläimen omistaja on vastuussa eläimen aiheuttamista vahingoista.

Huoneistot

Yörauha on asunnoissa klo 22.00 – 06.00 välisenä aikana.

Ilmoitustaululla tiedottamalla voidaan poikkeuksellisesti järjestää perhejuhlia yms. tilaisuuksia, jotka kestävät myöhempäänkin kuin klo 22.00.

Voimakasta ääntä aiheuttavaa työskentelyä tulee välttää ja se on kokonaan kielletty sunnuntaisin ja juhlapyhinä sekä arkisin klo 22.00–06.00.

Kylpemistä ja veden käyttöä tulee välttää klo 22.00–06.00 välisenä aikana.

Ulkoantenneja ei ole lupa asentaa. Saunojen ym. kello- ja säätölaitteisiin tai linjasäätöventtiileihin ei saa koskea. Ilmastointikanaviin liitettävien liesituulettimien tai kojeiden sekä muiden kiinteistöille tai asukkaille haitallisten laitteiden asentaminen on kielletty.

Vahingonkorvauksia välttääkseen on vesivuodoista ja muista putki- ja johtovaurioista ilmoitettava viipymättä  huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle. Myös muista kiinteistössä havaituista vioista tulee ilmoittaa huoltoyhtiöön/isännöitsijälle. 

Astianpesukoneen saa kytkeä ja poistaa vain valtuutettu asentaja. Todistus asennuksesta on tarvittaessa toimitettava vuokranantajalle. 

Hätätilanteita varten on jokainen asukas velvollinen huolehtimaan siitä, että huoneistoon päästään ovea rikkomatta.

Oven avaamisesta tulee maksaa huoltomiehelle tai huoltoyhtiölle erillinen korvaus.

Ollessasi poissa huoneistosta pidempään, on siitä ilmoitettava huoltoyhtiöön.

Muilta osin noudatetaan Järjestyslakia 27.6.2003/612.

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu; asukashallitus 01.10.2020, hallitus 08.10.2020