Asukastoiminta

Nikkarinkruunun toiminta-ajatuksessa määritellään ammattitaitoisen henkilökunnan lisäksi aktiivinen asukastoiminta, joka toimii talokohtaisesti melkein kaikissa Nikkarinkruunun kiinteistöissä.

Nikkarinkruunun ja asukastoiminnan välinen hyvä yhteistyö tähtää niin asukkaiden kuin yhtiönkin etujen mukaiseen tulokseen. Päätavoitteita on asumisviihtyvyys, kustannusten kohtuullisuus, suunnitelmallisuus ja asuinrakennusten arvon säilyminen.

Asukastoimikunnat

Asukaskokous valitsee kahden vuoden välein talokohtaiset asukastoimikunnan jäsenet, joista yksi valitaan edustamaan taloyhtiötä asukashallitukseen. Asukastoimikunnat ovat järjestäneet erilaisia tapahtumia ja talkoita. Esim. syys- ja kevättalkoot ovat oivallinen tapa tutustua myös naapureihin ja nostattaa talon yhteishenkeä. Aktiivinen asukastoiminta tuo myös turvallisuutta asumiseen.

Asukashallitus

Asukashallitus koostuu asukastoimikuntien edustajista ja kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan asukkaiden tarpeista ja kokemuksista. Asukashallitus osallistuu alueen hoitopalvelujen suunnitteluun, ehdottaa tarvittaessa täsmennyksiä hoitosopimuksiin ja yhteistyökumppanin vaihtamista ja seuraa asetettujen tavoitteiden saavuttamista tulosraporteissa ja muussa sovitussa raportoinnissa. Asukashallitus saa koulutusta taloushallintoon liittyvissä asioissa ja järjestää koulutusta ja teemailtoja asukasaktiiveille.

Asukkaiden edustajat Nikkarinkruunun hallituksessa

Asukashallitus esittää keskuudestaan asukasedustajia Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun hallitukseen, asukasedustajia hallitukseen valitaan kaksi. He osallistuvat tasavertaisina jäseninä Nikkarinkruunun asioiden hoitamiseen virallisissa kokouksissa

Muuta asukastoimintaa

Nikkarinkruunun kerhotiloissa järjestetään avointa ja maksutonta asukastoimintaa erityisesti ikäihmisten ehdoilla Siskot ja Simot -yhteisön kanssa. Lisätietoa ja tarkemmat kokoontumispäivät Nahkurinpolku 2:n, Visatie 16:n ja Ahjon Palkeen tiloissa järjestettävästä toiminnasta löydät KOKEVA -hankkeen sivuilta. https://www.siskotjasimot.fi/kokeva-kerava