Asukaskyselyn tuloksia

Nikkarinkruunun vuosittainen asukastyytyväisyyskysely tehtiin syyskuussa 2023. Halusimme tänäkin vuonna kuulla asukkaitamme, miten olemme onnistuneet palvelussamme ja kuinka voimme kehittää toimintaamme vastaamaan entistä paremmin asukkaidemme tarpeita.

Moni Nikkarinkruunun asukas kertoi mielipiteensä ja vastasi kyselyyn. Vastausprosentti kyselyyn tänä vuonna oli 22,6 %.

Kysymykseen kuinka todennäköisesti asteikolla 0-10 suosittelisit Nikkarinkruunua tuttavillesi; asukkaat vastasivat, että Nikkarinkruunua suosittelisi 8,03. Vuoteen 2022 verrattuna suosittelu oli samalla tasolla. Alla olevassa kuvassa asukkaiden tyytyväisyys kiinteistönhoitoon, jossa 5=erittäin tyytyväinen ja 0=erittäin tyytymätön.

Lämmin kiitos kaikille asukaskyselyyn vastanneille.