Puukerrostalo Asuntomessuille Keravalle – arkkitehtuurikilpailun osallistujat on valittu 10.5.2021.

Uutisia vuoden 2024 Asuntomessualueelta Keravalta

Puukerrostalo Asuntomessuille Keravalle – arkkitehtuurikilpailun osallistujat on valittu 10.5. 2021.
Kilpailu herätti arkkitehtien parissa laajaa kiinnostusta: osallistumishakemuksia vaativaan korkean tason
kilpailuun saatiin 48 kappaletta, joista kesän ajan käynnissä olevaan kilpailuun pääsevät osallistumaan
Voodoo + EGA design team, Arkkitehdit Tommila + Kaleidoscope sekä ArkOpen + HELT arkkitehdit.
Osallistujajoukosta löytyy vankan kotimaisen osaamisen lisäksi myös kansainvälistä näkemystä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että laadukkaan ja toimivan puukerrostalon rakentaminen
Asuntomessualueelle herätti näin paljon kiinnostusta ja, että osallistujien taso oli niin korkea”, toteaa
toimitusjohtaja Ilkka Lahdenperä Kiinteistö Oy Nikkarinkruunusta.

Puukerrostalo Asuntomessuille Keravalle -arkkitehtuurikutsukilpailun järjestävät Keravan kaupunki ja
Keravan kaupungin kiinteistöosakeyhtiö Nikkarinkruunu yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa.
Asuntomessualueelle valmistellaan Kivisillan asemakaava ja kilpailun avulla haetaan laadukasta
puukerrostaloratkaisua toteutettavaksi Asuntomessuille Keravalle 2024.

Kilpailu on luonteeltaan kutsukilpailu: avoin ilmoittautumismenettely suunnattiin keväällä 2021
puurakentamis- ja asuntosuunnittelun ammattilaisille. Kolme itse kilpailuun osallistuvaa ryhmää valittiin 48
ilmoittautuneen joukosta toukokuussa arpomalla. Arpaonnen perusteella mukaan valikoituivat
monipuolista osaamista omaavat työryhmät: Voodoo + EGA design team, Arkkitehdit Tommila +
Kaleidoscope sekä ArkOpen + HELT arkkitehdit.

Arkkitehtuurikilpailu on käynnissä kesän yli ja kilpailun tulokset julkistetaan lokakuussa 2021.

”Arkkitehtuurikilpailun järjestäminen Keravan
kaupungin ja Nikkarinkruunun toimesta vuoden
2024 Asuntomessualueelle on rohkea ja näkyvä
teko edistyksellisen puurakentamisen puolesta”
toteaa projektipäällikkö Sofia Amberla Keravan
kaupungin Asuntomessuprojektista.