IVPLUS Oy ja Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu yhteistyöhön!

IVPLUS Oy kartoittaa Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun kiinteistöjen IV-järjestemien kuntoa drone-avusteisella lämpö- ja videokuvauksella. Kuvauksia suoritetaan torstaina 08.04.2021.

Kyseessä on Business Finlandin rahoittama kehittämisprojekti,  jossa koneellisella poistolla varustettujen kohteiden iv-laitteita
kartoitetaan droneilla, jotka on varustettu video- ja lämpökuvauskameroilla.

Kuvausten avulla voimme kartoittaa kohteissa  olevien poistopuhaltimien tyypit, merkit, mallit ja toimivuuden.
Menetelmä tarjoaa kustannustehokkaan tavan laitteistokartoituksiin ja  tiedon keräämiseen kohteista.

Kerättyä tietoa voidaan tallentaa IVPLUSsan kehittämään Laitekanta-palveluun, jossa tietoa voidaan jalostaa haluttuihin
tarkoituksiin, kuten esimerkiksi budjetoinnin ja PTS-suunnitelmien
laatimisen tueksi. Kerätty tieto voidaan myös halutessa viedä muihin
järjestelmiin halutussa muodossa, esim. CSV- tai excel-tiedostoina.

Projektin kulku pähkinänkuoressa:
1. käymme lämpökuvaamassa kohteet lämpökameralla ja tavallisella
kameralla varustetulla dronella

2. huoltoasentaja käy tarkastamassa  kohteiden iv-laitteiden kunnon ja laatii kohdekohtaisen raportin
laitteista ja merkitsee laitteiden sijainnit kuviin

3. vertailemme lämpökuvausaineistoa ja huoltoasentajan huomioita ja havaintoja

4.  havaintojen pohjalta kehitämme ohjelmaa, jonka avulla voimme
tietokoneavusteisesti käydä läpi lämpökuvausaineistoja

Lisätietoja                   

Tatu Töyrälä,  puh. 0440-594573,  IVPLUS Oy,  www.ivplus.fi

Toni Ahlfors, puh. 040 318 2858, Ki Oy Nikkarikruunu